Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriska museet i Uppsala

Dag: Söndag den 7 januari, klockan 13.30

Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala

Föredrag: Kirurgernas historia – om badare, barberare och fältskärer

Föredragshållare: Bo S. Lindberg

Arrangör: Medicinhistoriska museet. www.medicinhistoriskamuseet.uu.se