Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriska museet i Uppsala

Medicinhistoriska museet i Uppsala, föreläsning söndagen den 4 oktober, kl 13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8

Olle Nilsson: Ortopedins historia – från amputation och träben till myoelektriska proteser

Ingen föranmälan krävs