Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriska museet i Uppsala

Medicinhistoriska museet i Uppsala, föredrag söndagen den 26 oktober, kl 13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8

Mats Westman: Där stridens sår läkas. En medicinhistorisk återblick på omhändertagande av krigsskador

Ingen föranmälan behövs