Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriska museet i Uppsala

Medicinhistoriska museet i Uppsala, föreläsning söndagen den 1 februari, kl 13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8

Magnus Hjelm: Att vaccinera eller inte vaccinera i ett tidsperspektiv

Ingen föranmälan krävs