Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriska museet i Uppsala

Medicinhistoriska museet i Uppsala, föreläsning söndagen den 1 mars, kl 13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8

Lars Oreland: Peter Artedi – Linnés bästa vän som mystiskt drunknade i Amsterdam

Ingen föranmälan krävs