Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriska museet i Uppsala

Medicinhistoriska museet i Uppsala, föredrag söndagen den 6 september, kl 13.30–14.15, Eva Lagerwalls väg 8

Lars Garpenhag: Uppsala hospital ur de intagnas perspektiv. Hospitalpatienters erfarenheter och handlande under det senare 1800-talet

Ingen föranmälan krävs