Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriska museets vänförening i Stockholm

Medicinhistoriska museets vänförening i Stockholm, föreläsning torsdagen den 20 november, kl 17.00, föreläsningssal Medicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Lars Sjöstrand: Beroendets kulturhistoria

Anmälan görs per e-post: birgitta.bygren@home.se