Medicinhistoriska museets vänförening i Stockholm

Medicinhistoriska museets vänförening i Stockholm, möte onsdagen den 18 februari, kl 17.00, kirurgklinikens föreläsningssal, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Torgny Svenberg föreläser om John Ardernes Practica, en handskrift om medicin och kirurgi på 1300-talet

Anmälan görs per e-post: birgitta.bygren@home.se