Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriska Sällskapet i Östergörland inbjuder till föreläsning

Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland inbjuder till föreläsningen »Diabetesvårdens utveckling i ett 40-årigt perspektiv«. Föreläsare: Professor emeritus Hans Arnqvist, Linköping.

Tid: Onsdagen den 2 mars kl. 19.00.

Lokal: Läkarsällskapets Internationella Hus, Klostergatan 45 C, Linköping.

Entréavgift: 50 kronor för den som inte är medlem i Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland. Gratis entré för studenter vid LiU, som uppvisar giltig studentlegitimation.