Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland

Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland, föreläsning tisdagen den 25 februari, kl 19.00, Läkarsällskapets internationella hus, Klostergatan 45C, Linköping

Hans Nilsson: Så lika, men ändå så olika – hälsoskillnader mellan Linköping och Norrköping

Entréavgiften är 50 kr för icke medlem. Gratis entré för studenter vid Linköpings universitet mot uppvisande av giltig studentlegitimation