Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland

Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland, föreläsning torsdagen den 10 april, kl 19.00, Läkarsällskapets internationella hus, Klostergatan 45C, Linköping

Boel Berner: Det röda flödet genom historien

Entréavgiften är 50 kr för icke medlem. Gratis entré för studenter vid Linköpings universitet mot uppvisade av studentlegitimation