Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland

Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland, föreläsning torsdagen den 16 oktober, kl 19.00, Läkarsällskapets internationella hus, Klostergatan 45C, Linköping

Karin Persson, Ingrid Persson: Läkemedelsforskning genom tiderna

Entréavgiften är 50 kr för icke medlem. Gratis entré för studenter vid Linköpings universitet mot uppvisande av studentlegitimation