Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland

Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland, föreläsning onsdagen den 15 april, kl 19.00, Läkarsällskapets internationella hus, Klostergatan 45C, Linköping

Elisabeth Skargren: Sjukgymnastikens historia – fysioterapins historia

Entréavgiften är 50 kr för icke medlem. Gratis entré för studenter vid Linköpings universitet mot uppvisande av giltig studentlegitimation