Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland

Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland inbjuder till föreläsning tisdagen den 13 oktober, kl 19.00, Läkarsällskapets internationella hus, Klostergatan 45C, Linköping

Leif Ockander: THX-doktorn Elis Sandberg och Dr Hjorton. Två småländska profiler i sjukvården

Entréavgiften är 50 kr för icke medlem. Gratis entré för studenter vid Linköpings universitet mot uppvisande av giltig studentlegitimation