Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriskt program: Läkarrollen och de fattiga

Läkarrollen och de fattiga: Ett medicinhistoriskt program om fattigläkare, Andrew Alfvén och Ada Nilsson.

Datum: 10 oktober 2017, kl 18.00.

Plats: Läkarsällskapets hus Klara Östra kyrkogata 10

Föredragshållare: Nils O Sjöstrand: »Tillblivelsen av fattigläkaren«, Kristina Lundgren: »Om Ada Nilsson« samt Jan Halldin: »Om läkaren Andrew Alfvén«. Moderator: Kerstin Hulter Åsberg. Nils O Sjöstrand är professor emeritus i fysiologi och medicinhistoriker, Kristina Lundgren är docent i journalistik och författare till en uppmärksammad biografi om Ada Nilsson, »Barrikaden valde mig«. Jan Halldin har verkat som socialläkare och varit klinikchef inom beroendevård. Han är flitig debattör med ett socialt patos.

Arrangör: Svenska Läkaresällskapets sektion för medicinens historia.