Medicinhistoriskt seminarium 2017 – i Lund

»Medicinhistoriska aspekter på medicinens språk och dess uttolkare«

Tid: Onsdag den 6 december, 2017, kl. 13.00–16.15.

Plats: Sal F-1, Blocket, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Föredrag och frågestunder. Kaffe serveras.

Fullständigt program, information: Enheten för medicinens historia, Lunds universitet, tel. 040-33 24 15, 0704-50 34 56, e-mail: Peter.Nilsson@med.lu.se .