Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriskt seminarium 2019

»Medicinhistoriska aspekter på medicinska transitioner och dess aktörer«

Tid: Onsdagen den 4 december, kl. 13.00–16.15.

Plats: Sal F-1, Blocket, Universitetssjukhuset, Lund.

Tider inkluderar kort frågestund efter varje föredrag. 

Program:

Inledning och välkomsthälsning (5 min), Peter M Nilsson, Enheten för medicinens historia, Lund.

Från frisk till sjuk – från sjuk till frisk. Medicinens gränser (20 min), Peter M Nilsson, Enheten för medicinens historia, Lund.

Brunnsmedicinen och dess kultur (25 min), Mats Hellstenius, historielärare, Dalby.

Sjuka läkare och deras narrativ (25 min), Jonatan Wistrand, Enheten för medicinens historia, Lund.

»Based on a true story« – Transitionen från fakta till fiktion i medicinsk personhistoria (25 min), Carl-Magnus Stolt, privatpraktiker, Borås.

Kaffe serveras (20 min).

Det medicinska språkets transition – i klinik och i vetenskap (20 min), Bengt Uvelius, urolog, Lund.

Richard von Krafft-Ebing och hans katalogisering av sexuella avvikelser (20 min), Monica Libell, lektor, Idé- och lärdomshistoria, Lund.

Från sjukhusläkare till doktor på landet (10 min), Niklas Högerås, allmänläkare, Rullerum.

Från gammal till ung – medicinsk föryngringslängtan (10 min), Peter M Nilsson, Enheten för medicinens historia, Lund.

Välkomna!

Peter M Nilsson, professor, chef, Enheten för medicinens historiaLunds universitet, Tel. 040-33 24 15, 0704-50 34 56, e-mail: Peter.Nilsson@med.lu.se.