Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriskt seminarium 2020

Medicinhistoriskt seminarium 2020: »Medicinhistoriska aspekter på medicinens magi och dess magiker«.
Tid: Onsdagen den 9 december 2020, kl 13.00–14.30.
Plats: Konferensrum plan 1, BMC-D huset, SUS, Lund (för föreläsare som så önskar). Seminariet genomförs virtuellt via web pga pandemiläget. Länk: https://lu-se.zoom.us/j/64811243397. Man kan delta i via zoom-länken efter att antingen ha laddat ner en zoom app eller »join by browser«.

Länk med programmet: https://www.medicinhistoria.lu.se/startsida .

Enheten för medicinens historia