Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinhistoriskt seminarium i Lund

Medicinhistoriskt seminarium 2018: »Medicinhistoriska aspekter på medicinens makt och vanmakt«

Tid: Onsdagen den 5 december, kl. 13.00–16.15.

Plats: Sal F-1, Blocket, Universitetssjukhuset, Lund. Kaffe serveras.

Program: 

Inledning och välkomsthälsning, Peter M Nilsson, Enheten för medicinens historia, Lund.

Medicinens makt och maktutövning – patienters motmakt, Ylva Söderfeldt, Uppsala.

Självexperiment för att finna botemedel, Stephan Rössner, Stockholm.

Psykiatrin och tvångsvården i historisk belysning, Herman Holm, Psykiatriska kliniken, SUS, Malmö.

Vanmakten i paradigmet, Carl-Magnus Stolt, privatläkare, Borås.

Läkaren inför patienten utan någon gripbar diagnos, Christer Petersson, allmänläkare, Växjö.

Palliativ medicin – dålig patientprognos trots insatser, Britta Stenstam, f.d. överläkare palliativ medicin, Lund.

Läkare i nederlagets stund – Poltava och Stalingrad, Peter M Nilsson, Enheten för medicinens historia, Lund.

Arrangör:

Enheten för medicinens historia, Lunds universitet, Peter M Nilsson, professor, chef. Tel. 040-33 24 15, 0704-50 34 56, e-mail: Peter.Nilsson@med.lu.se.