Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinkurs i Uppsala: Översiktskurs i gastroenterologi hepatologi

Målgrupp: ST-läkare i internmedicin som vill få en teoretisk fördjupning inom gastroenterologi och hepatologi. Kursen kan också utgöra en lämplig introduktion för ST-läkare i gastroenterologi och hepatologi som befinner sig tidigt i utbildningen. Även för ST-läkare inom allmänmedicin, kirurgi, reumatologi, geriatrik, infektionssjukdomar och onkologi bör kursen kunna vara värdefull. AT-läkare under det senare stadiet av AT-tjänstgöringen är också välkomna i mån av plats.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning: LIPUS-nr.

Datum: 13–16 april 2021

Plats: Uppsala

Anmälan kan göras fram till en vecka före kursstart.