Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinsk etik för läkare

Medicinsk etik för läkare, kurs 12–13 maj 2016 för ST- och AT-läkare under utbildning, Stockholm

Ur programmet

• Fatta mer etiska och professionella beslut

• Bli en bättre forskare

• Få metoder för hur du hanterar etiska frågor och dilemman

• Diskutera och lär mer

• Få en översikt över nya riktlinjer och lagar

Föreläsare: Ulrika Swartling, docent i medicinsk etik och ordförande i Etikrådet, Region Östergötland

Kursen är granskad och godkänd av Lipus

För ytterligare upplysningar, se http://limeutbildning.se/kurser