Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinsk föreläsning i Karlskrona läkareförening

Karlskrona läkareförening inbjuder till föreningens 1412:e medicinska föreläsning, torsdagen den 2/3, kl. 18:30 å Sjöofficerssällskapets lokaler i Karlskrona.

Kirurg Åsa Molde, krigskirurg för Röda Korset. »Att behandla kroppens sår och själens ensamhet«.

Anmälan görs per e-post: karlskrona.läkareförening@gmail.com.

För ytterligare information var god se www.k-lf.se.