Denna webbplats vänder sig till läkare

Medicinsk föreläsning i Karlskrona läkarförening

Karlskrona läkareförening inbjuder till föreningens 1411:e medicinska föreläsning, torsdagen den 26/1, kl. 18:30 å Sjöofficerssällskapets lokaler i Karlskrona.

Docent Håkan Brorsson, plastikkirurg på SUS. »Fettsugning ger komplett reduktion av kroniska lymfödem«.

Anmälan görs per e-post: karlskrona.läkareförening@gmail.com.

För ytterligare information var god se www.k-lf.se.