Denna webbplats vänder sig till läkare

Medmänsklighet – i konst och vetenskap

Medmänsklighet – i konst och vetenskap

Medverkande: Prof Stefan Einhorn, Prof och rektor Ole Petter Ottersen, Prof Fredrik Ullén (som även spelar piano), texter framförda av Marie Göranzon, »Perceptions of humanity and compassion«, Prof Anne Birgitta Pessi, Univ of Helsinki, Prof  Kristen Monroe, Univ of California, Irvine, samt presentationer om forskning om social hållbarhet.

Tid: Fredagen den 4 maj, 2018, kl.08.30–12.30.

Plats: Aula Medica, Karolinska institutet, Solna

Mer information och anmälan på Centrum för social hållbarhets (CSS) websida https://ki.se/forskning/utbildning-vid-css 

Anmälan till annele.claeson.1@ki.se senast den 20 april 2018. Deltagandet är kostnadsfritt, men om du uteblir utan att ha avbokat senast dagen innan, debiteras du 295 kr.