Denna webbplats vänder sig till läkare

Min vision för SLF och Sjukvårdssveriges framtid

Sjukhusläkarna i Stockholm anordnar föreläsning.

  • Tid: 15 november 2022 kl 19.00.
  • Plats: Ryggraden, Villagatan 5.

Föredragshållare: Sofia Rydgren Stale, förbundsordförande SLF

Vi fortsätter traditionen med ärtsoppa med eller utan fläsk och punsch eller alkoholfritt alternativ med mineralvatten/alkoholfri öl, som serveras i klubbvåningen efter föredraget från ca 19:45.

O.s.a! Anmälan till gunnar.soderqvist@outlook.com senast den 11 november kl. 24.00. Meddela om Du vill ha ärtsoppa med eller utan fläsk enligt ovan samt ev allergi.