Denna webbplats vänder sig till läkare

Minisymposium: Lungödem vid dykning och simning, SIPE

Minisymposium: »Lungödem vid dykning och simning, SIPE«

Tid: Torsdagen den 24 maj, kl. 16.00-17.30

Lokal: Karl Isaksson, Medicinaregatan 16A.

Målgrupp: Sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterskor) yrkesdykare (t ex dykinstruktörer).

Anmälan: madeleine.modig@gu.se (ingen kostnad)

Arrangör: Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin samt Svensk flyg och marinmedicinsk förening, SANMA.
 

Program (preliminärt): 16.00 Välkommen, professor Mats Hagberg (ordf);
 16.05 Varför seminarium om SIPE nu?, docent Hans Örnhagen, Stockholm;
 16.20 Exempel på fall med SIPE i Göteborg, företagsläkare/dykläkare Lena Ehrenström; 
16.35 Hur får man lungödem – mekanism, överläkare Peter Lundgren (eller kollega);
 16.50 Vetenskapliga kliniska studier av SIPE och dess behandling och förebyggande, Mats Hagberg; 
17.00 Erfarenheter från internationellt symposium i Stockholm dec 2017, Hans Örnhagen, Lena Ehrenström och Mats Hagberg;
 17.10 Diskussion och frågor, information om kunskapssammanställningar och webföreläsningar;
 17.30 Avslutning: »Lungödem vid dykning och simning, SIPE«.