Denna webbplats vänder sig till läkare

Minne, bortträngning, glömska – var står psykoanalysen?

Minne, bortträngning, glömska – var står psykoanalysen? Heldagsseminarium fredagen den 13 november, kl 09.00–16.00, Z-salen, ABF-huset, Stockholm, i arrangemang av Svenska psykoanalytiska föreningen

Seminariet vänder sig till allmänheten, den medicinska och psykologiska professionen

Program

Mikael Sundén: Om Freud och bortträngning

Charlotta Björklind: Aktuell forskning om minnets funktioner

Agnes Mesterton: Kampen om minnet – vad vi minns, vill minnas och kan fås att minnas

Rolf Künstlicher: Minnet är upptaget av det som saknas – minne och glömska i den psykoanalytiska situationen

För mer information och anmälan (senast 30 oktober), kontakta Eva Shaw, e-post: eva.shaw@psykoanalys.se, tel 08-411 54 57 eller se http://www.psykoanalys.se