Minnesåterkonsolideringsbaserad affektiv psykoterapi

Minnesåterkonsolideringsbaserad affektiv psykoterapi, grundkurs i manualiserad teknik som syftar till att förbättra humörregleringen genom att bearbeta emotionellt negativa episodiska minnen, 26–28 maj, Stockholm

Kursledning: Göran Högberg och Ann Helleday

Deltagaravgiften är 4 000 kr (exkl moms)

För mer information och anmälan, kontakta e-post: gorhogberg1@gmail.com