Denna webbplats vänder sig till läkare

Missbruk och psykisk ohälsa bland ungdomar och unga vuxna

Missbruk och psykisk ohälsa bland ungdomar och unga vuxna, seminarium fredagen den 12 juni, aulan, ingång 21, Västmanlands sjukhus, Västerås

Program

09.15 Kent Nilsson (moderator): Välkomsthälsning och presetation av Centrum för klinisk forskning

09.30 Thomas Lundqvist, Anders C Håkansson: Kliniskt förlopp, riskbeteende och komplikationer vid tungt narkotikamissbruk

10.30 Stefan Borg: Integrerad behandling – vetenskap och praktik

11.00 Eva Serlachius: Psykisk ohälsa hos unga – hur kan vi öka tillgänglighet och evidensbaserad behandling?

11.30–12.00 Kent Nilsson: Diskussion

13.15 Disputation

Sara Lövenhag: Substance use in Swedish adolescents – the importance of co-occurring psychiatric symptoms and psychosocial risk. Fakultetsopponent: Stefan Borg

Anmälan görs senast den 1 juni per e-post: michaela.eriksson@ltv.se

Deltagandet är kostnadsfritt