Molekylär diagnostik vid solida tumörer – från immunhistokemi till breda genpaneler

Lunchseminarieserie om precisionsmedicin i sjukvården

Tid: 17 mars kl 12.00–12.45.

Plats: Digitalt.

Arrangör: Genomic medicine Sweden.

Föredragshållare: Anders Edsjö, överläkare vid Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik, Region Skåne.

Moderator: Kina Höglund, enhetschef, genetisk analys och bioinformatik, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Läs mer och anmäl: https://genomicmedicine.se/kalendarium/lunchseminarium-molekylar-diagnostik-vid-solida-tumorer-fran-immunohistokemi-till-breda-genpaneler/