Denna webbplats vänder sig till läkare

Möte habiliteringsmedicin

Årligt möte i Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin (SLOHM) och Nätverket för habiliteringsintresserade läkare.

  • Tid: 26–28 januari 2022.
  • Plats: Mössebergs kurort, Falköping.  

Program: Hälsa, levnadsvillkor och pandemins konsekvenser för personer med funktionsnedsättning, Fragil X och cerebral pares ur ett livsperspektiv, samt en omsorgsläkargärning ur ett personligt och historiskt perspektiv. 

Mer information och anmälan slf.se/slohm/ eller malin.nystrand@vgregion.se