Möte i Karlskrona Läkareförening

Karlskrona Läkareförening har möte med föreläsning:

Tid & plats: torsdagen den 27 oktober, kl 18.30 i Sjöofficerssällskapets lokaler.

Föreläsare: Maria Söderlin, överläkare, Blekingesjukhuset.  

»Reumatologins ABC«.

Ingen föranmälan behövs.