Denna webbplats vänder sig till läkare

Möte i Karlskrona Läkareförening

Karlskrona Läkareförening har möte med föreläsning:

Tid & plats: torsdagen den 15 december, kl 18.30 i Sjöofficerssällskapets lokaler.

Föreläsare: Tord Juhlin, med dr, överläkare i kardiologi vid Skånes universitetssjukhus, Malmö.

»Hjärtsvikt«.

Ingen föranmälan behövs.