Denna webbplats vänder sig till läkare

Möte/kurs om epilepsi vid annan hjärnsjukdom

  • Datum: 29–31 mars 2023.
  • Plats: Göteborg

Ur programmet:

Finns genetisk sårbarhet för symptomatisk epilepsi?
Jakob Christensen, Danmark

EEG för att förutse risk för anfall vid symptomatiska epilepsier
Carla Bentes, Portugal

Reperfusionsbehandling och risk för poststroke epilepsi 
Petra Redfors, Sverige

Skräddarsydd läkemedelsbehandling vid olika epilepsier
Johan Zelano, Sverige

Hur förutse läkemedelsresistens vid förvärvad epilepsi?
Simona Lattanzi, Italien

Prognos vid förvärvade epilepsier – betydelsen för överlevnad
Rob Rouhl, Nederländerna

Utsättning av epilepsiläkemedel vid strukturella epilepsier
Morten Lossius, Norge

Epilepsikirurgi för symptomatiska epilepsier?
Reetta Kälviäinen, Finland

Epilepsi vid och efter hjärninfektioner
Ley Sander, Storbritannien.

Mer information: www.stess2023.se.