Denna webbplats vänder sig till läkare

Möte – Svenska Privatläkarföreningens fullmäktige

Svenska Privatläkarföreningens fullmäktigemöte:

Tid: Lördagen den 14 april, 2018, kl 09.00.

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Enligt föreningens stadgar äger även andra föreningsmedlemmar än fullmäktige rätt att närvara och yttra sig vid mötet. Observera att endast utsedd delegat/suppleant äger rösträtt på fullmäktigemötet. Motioner väckta av lokalavdelning eller enskild föreningsmedlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 8 februari 2017 under adress SPLF, Box 5610, 114 86 Stockholm.