Denna webbplats vänder sig till läkare

Möte: Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet

Möte den 12 september kl 19 i sal F1, Blocket, Skånes universitetssjukhus, Lund

Föredrag: Per Karsten: Lundabiskopen Peder Winstrups liv och leverne. Senaste nytt om en av 1600-talets bäst bevarade mumier.

För ytterligare information se kalendariet på hemsidan: www.medicinhistoriskasyd.se