Denna webbplats vänder sig till läkare

Möte: Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet

Möte den 3 oktober kl 19 i sal F1, Blocket, Skånes universitetssjukhus, Lund

Föredrag: Maria Sjöberg: Den lille grevens döda kropp. Om rätt i 1700-talets medicin.

För ytterligare information se kalendariet på hemsidan: www.medicinhistoriskasyd.se