Denna webbplats vänder sig till läkare

»MR – vet du….?« Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap

 

Tid: Onsdagen den 2 oktober kl 18.00.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.

Program:

18.10–18.30 »MR – vet du hur en fysiker ser på en magnetkamera?« (Göran Stark, docent).

18.30–18.50 »MR – vet du att hjärtat slår på MR?« (Caroline Berntsson, doktorand ).

18.50–19.00 »MR – vet du att Sverige har en nationell 7Tesla anläggning?« (Isabella Björkman-Burtscher, professor).

19.00–19.10 »MR – vet du att epilepsidiagnostik med MR blir bättre efter studie med 7Tesla MR?« (Isabella Björkman-Burtscher, professor).

Samkväm, middag 200 kr för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna info@goteborgslakaresallskap.se.