Denna webbplats vänder sig till läkare

MSF Stockholm, årsmöte

MSF Stockholm, årsmöte onsdagen den 22 januari, kl 18.00–21.00, sammanträdesrum G, Sveriges läkarförbund, Villagatan 5

Under mötet kommer ny styrelse att väljas och det kommande årets verksamhet fastställas. Kandidaturer, nomineringar och frågor om vad det innebär att engagera sig samt vilka uppdrag som går att söka skickas till valberedningens representant John Maret-Ouda (john.ouda@msfstockholm.se)

Ingen föranmälan krävs. Om mat önskas görs anmälan via http://www.msfstockholm.se