MSF Stockholm, årsmöte

MSF Stockholm, årsmöte onsdagen den 28 januari, kl 18.00, Läkarförbundets lokaler, Villagatan 5, Stockholm

Motioner kan väckas av enskild medlem och ska vara styrelsen tillhanda senast den 19 januari per e-post: styrelsen@msfstockholm.se.

Anmälan till e -post ovan krävs för mat

Mer information och möteshandlingar finns tillgängliga via http://www.msfstockholm.se från den 21 januari