»Musikk og hjernen«

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap. 

  • Datum: 8 september kl 18.00 (Zoom-möte).
  • Föredragshållare: Geir Olve Skeie, överläkare i neurologi vid Haukelands Universitetssjukhus och professor vid Griegakademin, Bergen, Norge.

Aktuell Zoom-länk till mötet kommer att mailas ut den 6 september.