Denna webbplats vänder sig till läkare

»När doktorn blir sjuk« – Göteborgs läkaresällskap

Onsdagsmöte, Göteborgs läkaresällskap: »När doktorn blir sjuk«

Datum: Onsdagen den 3 april, kl 18.00.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. 

Program. »Hur mår doktorn?«, Kristina Glise, med dr, överläkare, Institutet för stressmedicin och TINA mottagningen i Billdal; »Arbetet kan göra oss sjuka«, Alexander Wilczek, leg läk, med dr, stressforskare Karolinska institutet, f d verksamhetschef psykiatriska kliniken, Ersta sjukhus, Stockholm.

Samkväm, middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna info@goteborgslakaresallskap.se.