Denna webbplats vänder sig till läkare

NASCE 1st annual scientific and business meeting 2015

NASCE 1st annual scientific and business meeting 2015, europeiskt möte för medicinsk simulering och färdighetsträning, 14–15 september, Istanbul

Konferensen bjuder på ett omfattande interaktivt program med föreläsningar, workshops och vetenskapliga presentationer med fokus på utformning av curriculum, tvär- och multiprofessionell utbildning

För ytterligare information om mötet, se http://www.nasce2015.org