Denna webbplats vänder sig till läkare

Nationell analys av patienter med KRAS-muterad lungcancer

Lunchseminarium »Precisionsmedicin i sjukvården«.

  • Tid: 29 september kl 12.00–12.45.
  • Plats: Digitalt.

Arrangör: Genomic medicine Sweden.

Föredragshållare: Johan Botling, professor i patologi, Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset; Gunnar Wagenius, docent, överläkare på Lungonkologiskt Centrum, Karolinska universitetssjukhuset och registerhållare, Nationella lungcancerregistret; Arash Hamidian, PhD, Medicinsk Rådgivare, Amgen

Mer information och anmälan finns på genomicmedicine.se