Denna webbplats vänder sig till läkare

Nationell antidopingkurs

Nationell antidopingkurs arrangerad av Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset (Avd klin farmakologi, Huddinge) tillsammans med Svensk Antidoping och Riksidrottsförbundet /SISU idrottsutbildarna.

Tid: 12–13 april 2018.

Plats: Stockholm.

Kursen riktar sig till dig som på något sätt berörs av frågor kring förebyggande arbete mot doping, kontroll och hantering av dopingärenden inom idrotten, t ex idrottsläkare, fystränare och annan berörd medicinsk personal.

Pris: 3 900 kronor inkl måltider och kaffe.

Kursavsnitt:

·      Vad säger lagen och idrottens/världsantidopingkodens regelverk?                                             

·      Medicinska och farmakologiska aspekter                                                                                     

·      Dopingtester – från provtagning till resultat och tolkning

·      Besök på Dopinglaboratoriet 

Anmälan senast 14 mars på www.antidoping.se under rubriken Nyheter om antidoping.

För mer Information anders.rane@ki.se