Denna webbplats vänder sig till läkare

Nationell biobankskonferens 2019

Årets tema är »Biobank Sverige – från idé till verklighet«. Konferensen tar upp samverkan Biobank Sverige och arbetet med att bygga en nationell biobanksinfrastruktur, lyfter digitalisering och de senaste innovationerna inom biobankning, berättar om regeringens life science satsning samt om lagar och regler som påverkar området. Vi diskuterar även hur vi ökar värdet av våra biobanksprover och kohorter.

Tid: 26–27 mars.

Plats: Svenska mässan, Mässans gata 1, Göteborg.

Information och anmälan via länken.

Konferensen är en mötesplats för forskare och personal från hälso- och sjukvård, akademi och industri som arbetar inom eller intresserar sig för biobanksområdet. Nationell Biobankskonferens 2019 arrangeras av Biobank Sverige. Biobank Väst är lokal värd.