Nationell celiakidag

Nationell celiakidag, fredagen den 27 mars, kl 08.30–16.00, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Preliminärt program

Celiaki – diagnostik

Moderator: Anneli Ivarsson

Celiaki – behandling

Moderator: Lars Browaldh

Lunch

Celiakiregistret

Moderator: Ulrika Fagerberg

Celiaki – aktuell forskning

Moderator: Olof Sandström

För mer information, se http://www.blf.net/gastro