Denna webbplats vänder sig till läkare

Nationell läkemedelslista och patientsäkerhet

Hur ska jag ta mina läkemedel? – Vilken läkemedelslista är den »rätta«?

Välkommen till en uppdatering om nationell läkemedelslista (NLL) med anledning av en riskanalys avseende patientsäkerhetsperspektivet. Ett möte och tillfälle till dialog mellan patienter, förskrivare, läkemedelsansvariga i regioner, ansvariga för patientjournalsystem och myndigheter.

Tid och plats: 1 juni, Svenska läkaresällskapets hus i Stockholm eller Zoom.

Mer information och program: https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/nationell-lakemedelslista-och-patientsakerhet/