Denna webbplats vänder sig till läkare

Nationellt ultraljudssymposium

Tid: Tisdagen den 19 maj, kl 09.00–17.00.

Plats: Hörsalen, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm.

Robert Arntfield, intensivist, traumatolog och en av författarna till boken »Point-of-care Ultrasound« gästar Sankt Görans sjukhus, Stockholm.

I och i samband med detta bjuder Ultraljudsakademin in till ett Nationellt ultraljudssymposium på temat »Critical care ultrasound« som riktar sig till alla läkare som kommer i kontakt med svårt sjuka patienter. På programmet: föreläsningar och gemensam diskussion om patientnära ultraljud.

Kostnad: 1 500kr.

Anmälan till: ultraljudsakademin@capiostgoran.se. (skriv Rob Arntfield i ämnesrad) OBS! Begränsat antal platser. OSA 13 mars.

Lina Boëthius, ST-läkare internmedicin och vice ordf i Ultraljudsakademin, Capio S:t Görans sjukhus. Email: karolina.boethius@capiostgoran.se.