Denna webbplats vänder sig till läkare

Nephropharmacology meeting 2016

Nephropharmacology meeting 2016

Nephropharmacology är interaktionen mellan Klinisk Farmakologi och Njurmedicin och diskuterar frågor såsom

·      läkemedelsbehandling vid njursvikt

·      immunosuppression vid transplantationer

·      läkemedelsorsakade njurskador

·      farmakokinetik vid njurpåverkan

Huvudtalare: Professor Franck Saint-Marcoux (Frankrike)

Tid: Lördagen den 17 september 2016, kl 09:30–17:00.

Plats: Föreläsningssal R64, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Organisationskommittén: Anders Helldén, Staffan Rosenborg, Frieder Keller, David Czock, Claudia Sommerer.

För mer information kontakta Anders Helldén, anders.hellden@ki.se eller Staffan Rosenborg, staffan.rosenborg@karolinska.se.

Se även: www.nephropharmacology.org.

OBS: Sista anmälningsdag 2016-08-26